Klacht?

Ondanks al onze inspanningen kan het gebeuren dat je een klacht hebt.
De klacht kan betrekking hebben over een financieel product of een financiele dienst.
Onze verantwoordelijkheid ontlopen wij niet.
Dit willen wij netjes en correct afhandelen; ook hier geldt: Gewoon Goed Geregeld.

Procedure afhandeling klacht intern:
● Stuur een email naar info@borgraad.nl
● Beschrijf de klacht
● Er wordt uiteraard snel en inhoudelijk op de klacht gereageerd
● De klacht wordt toegewezen of afgewezen

Procedure afhandeling klacht extern:
● Als het niet lukt om gezamenlijk tot een oplossing te komen dan kun je de klacht voorleggen aan:
Kifid, Geschillencommissie, Commissie van Beroep

Bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) kun je terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is bereikbaar via:
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T: (070) 333 89 99
I: www.kifid.nl

Wanneer je je niet kunt vinden in het advies van het Kifid, kun je jouw klacht binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie van het Kifid.

Ombudsman zorgverzekeringen en SKGZ

Wanneer de klacht betrekking heeft op je zorgverzekering kun je jouw klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) te Zeist. Alle klachten worden daar in principe eerst behandeld door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Deze probeert via een bemiddelingstraject een oplossing te vinden voor het probleem. Is dat traject niet succesvol geweest, dan kun je je klacht daarna voorleggen aan de SKGZ. De SKGZ zal op basis van de beschikbare informatie een bindend advies uitbrengen. Bindend wil zeggen dat zowel jij als wij ons aan dit advies dienen te houden. Voor het in behandeling nemen van de zaak wordt een entreegeld gevraagd. De hoogte hiervan kun je vinden op www.skgz.nl

De Ombudsman en de SKGZ zijn beide te bereiken via:
Postbus 291
3700 AG Zeist
T: (030) 698 83 60
I: www.skgz.nl

Rechter

Tenslotte is het mogelijk om na de behandeling van je klacht door de SKGZ deze voor te leggen aan de Burgerlijke rechter. Deze beoordeelt de zaak niet opnieuw, maar voert een beperkte toets uit naar de inhoud en de totstandkoming van het bindend advies.